ENIGE: Administrerende direktør i FREJA Norge, Kjell-Arne Eloranta (t.v) og Nordic Supply Chain Manager i B. Braun, Freddy Wilhelm Hansen, er enige om at kvalitet er pri én.

Besatt av kvalitet

Når oppdraget består i å levere livsviktige produkter med perfekt presisjon, er ikke ­kvalitet bare et ord. Det er et krav.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.


Da den tyske legemiddelgiganten B. Braun trengte en logistikkleveran­dør med like høye krav til kvalitet som dem selv, falt valget på FREJA. Det er det ingen som har angret på. B. Braun er Tysklands største ikke-børsnoterte selskap, og en av de største produsentene av legemidler og utstyr til det norske helsevesenet. Det familieeide selskapet, med over 70.000 ansatte, produserer og tilbyr varer i hele helsespekteret, og det har de gjort i generasjoner. I dag lever imidlertid folk mye lenger enn tidligere, og de har i tillegg helt andre krav til helsevesenet enn bare for få år siden.

Det krever logistikk i verdens­klasse.

NB: Saken fortsetter under bildet.

Endrede behov

KRAV: – Transportsystemene vi bruker til medisiner må være av høyeste kvalitet, sier Freddy W. Hansen, i B. Braun.

Vi lar Nordic Supply Chain Manager i B. Braun, Freddy Wilhelm Hansen, sette samarbeidet med FREJA i riktig kontekst.

– Det aldersmessige tyngde­punktet forandrer seg. Sykdommer vi døde av før, holdes nå i sjakk mye lenger. I dag ønsker stadig flere å få behandlingen sin hjemme. Det er mulig, men det gjør også noe med bransjen vår, og hvordan vi må ­organisere våre tjenester, begynner han.

I takt med endrede pasientbehov, måtte også produsenten tenke nytt.

– For at vi skal kunne vokse og være proaktive må vi ha logistikkpartnere som er i stand til å tenke litt utradisjonelt, og være i stand til å endre seg i takt med markedet. Derfor gikk vi hit til FREJA og forklarte hva vi ønsket oss nå og hva vi så for oss i fremtiden, fortsetter Hansen.

– Transportsystemene vi bruker til medisiner må være av høyeste kvalitet.

Freddy Hansen, Nordic Supply Chain Manager i B. Braun.

Ikke rom for feil

TRYGT: FREJA har daglig transport av medisinsk utstyr. Da er Thermotransport og GDP selvsagte krav.

Det er vanskelig å se for seg at behovet for helsetjenester vil ­reduseres, hverken på kort eller lang sikt. Livsviktige medisiner må tran­sporteres dit folk skal behandles. På dette området er det overhodet ikke rom for feil, ifølge Hansen.

– Transportsystemene vi bruker til medisiner må være av høyeste kvalitet. Thermotransport og GDP, altså dokumentert temperaturkontroll for produkter som ikke tåler temperaturendringer, samt kontinuerlig opplæring og regelmessig revidering av at tjenestene følger de avtalte standarder, er selvsagte krav. Et legemiddel som blir utsatt for frost kan fortsatt se helt normalt ut, men det kan ha dannet seg partikler som kan få alvorlige konsekvenser. Da må vi ha en logistikkpartner som har ting på stell, understreker Hansen.

Det ble raskt klart at han i FREJA hadde funnet en partner med forståelsen av oppdraget og med mange av de samme verdiene.

FORNØYD: Kjell-Arne Eloranta (t.v.) og Geir Kluge Heiermo, salg- og markedsdirektør i FREJA, er meget godt fornøyd med samarbeidet med B. Braun.

– Det som har vært et mantra for oss i samarbeidet med B. Braun er å ha høy kvalitet på det vi utfører, innleder Kjell-Arne Eloranta, administrerende direktør i FREJA Norge.

Én partner – hele veien

Det er ingen enkel oppgave å skulle håndtere hundre-tusenvis av produkter, hele veien fra produsent til pasient. Gode tekniske løsninger er en forutsetning.

MODERNE: Logistikksjef i FREJA Norge, Joar Bjørndal, forklarer at ingenting overlates til tilfeldighetene ved FREJAs lager på Fjeldbo.

– Jeg kan ta et eksempel med sakser, for bare her finnes det over tusen ulike varianter. Her på FREJA har vi validerte systemer som gjør at vi kan skille de tusen saksene B. Braun produserer fra hverandre. Vi har derfor investert tungt i gode IT-systemer for at det ikke skal leveres feil. Et annet poeng er at vi tar ansvar for produktene, fra vi henter de i Tyskland, til de er levert til kunden. Det å ha én partner som tar det kvalitetsan­svaret hele veien fra produksjonssted til leveranse, reduserer feilmarginene og feilkildene, sier Eloranta.

Medisiner transporteres direkte av FREJA fra produsenten i Tyskland til FREJA sine lager i Norge og Danmark, mens medisinsk utstyr nå er flyttet fra et skandinavisk sentrallager i Sverige til FREJA på Sjælland. Derfra sendes det daglige leveranser til hele Skandinavia.

Dette er varer som av flere årsaker ikke må havne på avveie. Her kommer logistikksjef Joar Bjørndal inn. Han har det øverste ansvaret for at kvali­teten på pharma-lageret på Fjeldbo er av ypperste klasse. Og med ­kvalitet, inkluderes også sikkerhet.

– Resultatene kommer gjerne som en konsekvens av de bevisste verdivalgene du tar. Derfor sitter vi her hos FREJA.

Freddy W. Hansen, Nordic Supply Chain Manager i B. Braun.

– Sikkerheten her er ledende. Vi har produkter som er veldig viktige, men hvor kroneverdien ikke kan sammenliknes med den avgjørende helsemessige verdien en høy leveringspresisjon medfører. Det vil lamme markedet totalt om vår business går ned, og derfor har vi gode sikkerhetssystemer som gjør at det aldri skal skje. Med sikkerhet mener jeg både at varer ikke blir borte, men først og fremst med at systemene er oppe og går, slik at kvaliteten bevares, sier Bjørndal.

SPEDITØR 2.0: Kvalitetsbegrepet lever i hele FREJA-organisasjonen.

God kultur er avgjørende

For at de ekstreme kravene til kvalitet og sikkerhet skal være mulig å nå, trengs det god kultur. Dette skapes best gjennom en felles forståelse av hva gode verdier er. Det er B. Braun og FREJA skjønt enige om. For Hansen og B.Braun er det først og fremst to punkter som er helt avgjørende.


– Selskapet jeg jobber for har vært familieeid siden 1839. De representerer gode verdier. Når vi ser etter partnere så er det spesielt to ting som er viktig: Langsiktighet og verdier. Jeg ser etter hvordan ledelsen snakker med sine ansatte, hvordan de behandler meg, hva slags lederstil og grunnlag de har. Så kommer det selvsagt andre forhold inn også, blant annet det å være villige til å investere i fremtidig bærekraftig utvikling. Jeg tror Richard Branson sa at «det er kun de firmaene som fokuserer på bærekraftig utvikling, før de tenker på penger, som vil overleve». Jeg tror på det. Resultatene kommer gjerne som en konsekvens av de bevisste verdivalgene du tar. Derfor sitter vi her hos FREJA, oppsummerer Hansen.

NB: Saken fortsetter under bildet.

Kjell-Arne Eloranta er særdeles opptatt av kulturen i selskapet han leder.

– Det er et ord vi bruker ofte i FREJA: Kundeempati. Det handler om å forstå kundens forventninger. Vi må skjønne konsekvensene av eventuelle feil. Det må vi føle på i alle ledd, spesielt når det handler om livsviktige medisiner. Det kan være skjebne­svangert, slår han fast.

Gode rutiner sprer seg

FREJAs pharma-transport og lageret på Fjeldbo, er på mange måter en spydspiss. Men kvalitetsbegrepet lever i hele organisasjonen og blir mer eller mindre automatisk overført til alle ­prosesser i logistikksentrene deres.

– Den kvaliteten pharma-virksomheten vår er helt avhengig av å levere, adapterer vi også over til andre segmenter i driften vår. Kunder med produkter som nødvendigvis ikke har like strenge krav som det B. Braun har, nyter derfor godt av allerede inn­arbeidede kvalitetsprosesser. Gjør vi feil, gjennomgår vi den konkrete saken, gjennomfører en situasjonsutløst trening og lærer av det. Det koster å levere kvalitet, men feil koster enda mer. Omdømme-, kunde-, og intern­slitasje kan nesten ikke måles i penger. Derfor har vi de rette folkene med de rette holdningene. Det lønner seg, sier Kjell-Arne Eloranta.

Powered by Labrador CMS